Atriyal Fibrilasyonun (AF)
SEMPTOMLARI NELERDİR?

Atriyal Fibrilasyonun (AF) semptomlari nelerdir?

Atriyal fibrilasyonu olan bazı kişiler, rutin bir tıbbi muayenede keşfedilene kadar bu rahatsızlığa sahip olduklarının farkında olmazlar.

Atriyal fibrilasyon nöbetlerinin %79'i asemptomatiktir.

1 Sanna T, et al. N Engl J Med. 2014;370:2478-2486

Atriyal fibrilasyon nöbetlerinin %79'i asemptomatiktir.

1 Sanna T, et al. N Engl J Med. 2014;370:2478-2486

AF'Si olan diğer kişilerde şu
semptomlar görülebilir


Enerji yoksunluğu, yorgunluk ve bitkinlik hissi.

Nefes almada zorluk, göğüste sıkışma, hava alma ihtiyacı hissetme

Denge kaybı, vertigo ve dengesizlik hissi, karında rahatsızlık

Göğüste, kalbin normalden daha hızlı ve kuvvetli attığı hissi

Batma, sıkışma veya yanma hissi olarak ifade edilebilir.

Bu semptomlar hastalığın şiddetine, nedenine ve hastanın sağlık durumuna göre farklılık gösterebilir.

Bu semptomlar hastalığın şiddetine, nedenine ve hastanın sağlık durumuna göre farklılık gösterebilir.

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz

Adım 1

Adım 2

Semptomlar