SIKÇA SORULAN SORULAR

Sikça sorulan sorular

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz

Doktorunuza danışmak için bu belge ile görüşmeye yön verebilirsiniz..

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz

KILAVUZU İNDİR

Para consultar con tu médico, puedes guiar la conversación con el siguiente documento:

Burada, atriyal fibrilasyonla ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Buscar

Atriyal Fibrilasyonu (af) tanima


Atriyal fibrasyonun (AF) tespiti ve ölçümü zor olabilir. Doktorunuz, atriyal fibrilasyonunuz olup olmadığına karar vermek için aşağıdaki testlerden birini veya daha fazlasını kullanabilir:

 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Stres Testi
 • Holter İzleme Cihazı
 • Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı Sistemi

AF gibi kalp ritmiyle ilgili hastalıkların tedavisi, elektrofizyoloji adı verilen tıbbi uzmanlık alanına girer.

Zamanında tedavi edilmediğinde, AF’si olan kişilerin inme geçirme olasılığı beş kat daha fazladır ve bu kişilerde kalp yetmezliği görülme riski daha yüksektir1. Buna ek olarak, etkisiz kalp pompalaması nedeniyle AF başka kalp ritmi sorunlarına ve kronik yorgunluğa da neden olabilir.

1Fuster, et al. Journal of the American College of Cardiology. 2006; 48:854-906

Atriyal Fibrilasyon (AF) için öncelikli tedavi yöntemi olarak ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar birçok kişi için oldukça yararlı olsa da ilaçların işe yaramadığı durumlarda hastalara farklı tedavi seçenekleri sunma potansiyeli olan yeni tıbbi teknolojiler de mevcuttur.

Atriyal fibrilasyon (AF), yaşadığınız semptomların düzeyinden bağımsız olarak tedavi edilmesi gereken ciddi bir tıbbi durum olabilir. Etkili tedavi olmadığı takdirde AF; inme, kalp yetmezliği veya diğer sağlık komplikasyonlarına neden olabilir. AF’niz antiaritmik ilaçların kullanımıyla iyileşmiyorsa sonraki adım olarak kateter ablasyonunun gerekli olup olmadığıyla ilgili doktorunuza danışın.

 • Kalp hızını veya ritmini kontrol etmek için ilaç.
 • Kan pıhtısı oluşumunu önlemek için “antikoagülanlar” (antikoagülasyon tedavisi).
 • Uyuşuk haldeyken (kalbe elektrik şoku verilmesi) veya ilaçlar yoluyla kardiyoversiyon ile anormal kalp ritmini normale döndürme.
  Kardiyak dokudaki anormal elektrik yollarını yok etmek (ablasyon) için Kateter Ablasyonu.
 • Erken atriyal fibrilasyonu tespit edip tedavi etmek ve atriyal fibrilasyon başlangıcını baskılamak için kalp pilleri ve defibrilatörler (implante edilebilen kalp cihazları).
 • Atriyal fibrilasyona neden olan anormal elektrik devrelerini engellemek üzere lezyonlar oluşturmak için minimal invazif cerrahi ablasyon (yalnızca atriyal fibrilasyon) veya açık kalp ameliyatı (diğer kardiyak ameliyatlarla birlikte).

Implante edilebilen cihazlar


İnsanlar kalp pilinden bahsettiğinde aslında kalp pilinden ve lead’lerden oluşan bir pacing sisteminden söz etmektedirler.

 • Geleneksel bir kalp pili, genellikle köprücük kemiğinin hemen altında, derinin altına implante edilen küçük bir cihazdır. Cihaz; düzensiz, kesik kesik veya yavaş kalp atışlarına müdahale etmek üzere tedaviler uygular.
 • Lead’ler yaklaşık olarak çubuk makarna kalınlığında ince, yumuşak ve yalıtımlı tellerdir. Lead’ler elektrik uyarılarını kalp pilinden kalbinize taşır ve kalbin doğal aktivitesi hakkındaki bilgileri kalp pilinize geri aktarır.

Kalp pili implantasyonu prosedürü, açık kalp ameliyatı gerektirmez ve çoğu kişi 24 saat içinde evine döner. Ameliyattan önce, kendinizi uykulu ve rahat hissetmeniz için ilaç verilebilir. Prosedür genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör denildiğinde, aslında defibrilatör ve lead’lerinden oluşan bir sistem kastedilmektedir.

 • Uyarı jeneratörü (defibrilatör), küçük bir bilgisayar gibi çalışarak kalbi sürekli olarak izler ve hızlı kalp ritimlerini düzeltmek için otomatik olarak elektrik vuruları veya şokları uygular.
 • Yaklaşık olarak kibrit kutusu büyüklüğünde küçük bir cihazdır ve genellikle köprücük kemiğinin hemen altına yerleştirilir. Lead’ler yaklaşık olarak çubuk makarna kalınlığında ince, yumuşak ve yalıtımlı tellerdir. Bir toplardamar vasıtasıyla kalbinize yerleştirilip defibrilatöre bağlanırlar. Lead’ler elektrik uyarılarını defibrilatörden kalbinize taşır ve kalbin doğal aktivitesi hakkındaki bilgileri defibrilatöre geri aktarır.

Doktorunuz, ICD’ye ihtiyacınız olduğu önerisinde bulunursa ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon adı verilen anormal kalp ritimleri (aritmiler) yaşamış ya da yaşama riskinde olabilirsiniz. Ölümcül olma riski taşıyan bu hızlı ritimler, anında tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen Ani Kalp Durmasına (SCA) neden olabilir.

İmplante edilebilen bir defibrilatör, kalp ritminizi günün 24 saati izlemek için tasarlanmıştır. Kalbiniz aşırı hızlı veya düzensiz atıyorsa cihaz, kalp hızınızı düzeltmek için önce elektrik sinyalleri gönderecektir. Hızlı kalp atışının devam etmesi halinde defibrilatör, kalbinizi normal hıza geri getirmek için bir şok uygulayacaktır. İmplante edilebilen defibrilatör, yavaş kalp ritimlerini düzeltmek için kalbe elektrik uyarıları göndermek üzere de kullanılabilir. Doktorunuz ICD’yi kalp rahatsızlığınız için en etkili tedavileri iletecek şekilde programlar.

Defibrilatör implantasyon prosedürü, açık kalp ameliyatı gerektirmez ve çoğu kişi 24 saat içinde evine döner. Ameliyattan önce, uyuşup rahat hissetmeniz için ilaç verilebilir. Prosedür genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

İmplantasyon prosedürü, aşağıdaki genel adımları içerir:

 • Göğsünüzün üst kısmında, köprücük kemiğinizin hemen altında, yaklaşık 5 ila 10 cm uzunluğunda küçük bir kesi açılır
 • Bir toplardamar içinden bir veya iki lead kalbinize doğru yönlendirilir ve lead’ler implante edilebilir kardiyoverter defibrilatöre bağlanır
 • Tek odacıklı bir ICD’de, kalbinizin sağ alt odacığına (ventrikül) bir lead yerleştirilir. Çift odacıklı bir ICD’de, kalbinizin sağ üst odacığına (atriyum) da bir lead yerleştirilir
 • Uyarı jeneratörü (defibrilatör) cildinizin altına yerleştirilir ve göğsünüzdeki kesi kapatılır.

İnsanlar, kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT) cihazından bahsettiklerinde aslında CRT cihazından ve lead’lerden oluşan bir sistemden söz etmektedirler.

 • CRT cihazı, genellikle köprücük kemiğinin hemen altında, derinin altına implante edilen bir cihazdır. Cihaz, kalbin pompalama hareketini koordineli hale getirir ve CRT cihazının türüne bağlı olarak hızlı, düzensiz veya yavaş kalp ritimlerini tedavi eder. Bu cihaz; kalp yetmezliği cihazı, kalp yetmezliğine yönelik kalp pili, biventriküler cihaz, üç lead’li CRT cihazı, CRT-P (kalp pili) veya CRT-D (defibrilatör) olarak da adlandırılabilir
 • Lead’ler yaklaşık olarak çubuk makarna kalınlığında ince, yumuşak ve yalıtımlı tellerdir. Lead’ler elektrik uyarısını CRT cihazından kalbinize taşır ve kalbin doğal aktivitesi hakkındaki bilgileri tekrar CRT cihazına aktarır.

İmplantasyon prosedürünün ardından iyileştikten sonra, yaptığınız aktivitelerin çoğunu veya hepsini yapmaya devam edebilirsiniz. Bununla beraber, doktorunuzun uzak durmanızı isteyeceği belirli aktiviteler (sert temas sporları gibi) olabilir. Aktivite ve yaşam biçimi hedeflerinizi doktorunuzla tartışın ve sizin için en çok işe yarayacak planı birlikte bulun.

Havalimanlarında bulunanlara benzer metal detektörlerinin (yürüyerek geçilenler ve el tipi tarama cihazları) veya tüm vücut tarayıcılarının (milimetrik dalga tarayıcıları ve 3 boyutlu görüntüleme tarayıcıları da denir) implante edilebilen kardiyoverter cihazı (ICD) etkileme olasılığı çok düşüktür.

Güvenlik taramasından geçerken ICD’niz ile geçici girişim riskini en aza indirmek için duraksamadan veya oyalanmadan normal bir hızla tarayıcıdan geçin. El tipi tarama cihazı kullanılıyorsa güvenlik görevlisinden tarama cihazını implante edilebilen defibrilatörünüzün üzerine tutmamasını ve ICD’nin üzerinde ileri geri hareket ettirmemesini isteyin. Bunun yerine elle tarama yapılmasını da talep edebilirsiniz.

Söz konusu güvenlik taraması yöntemleri hakkında endişeleriniz varsa cihaz kimlik kartınızı gösterin, alternatif bir tarama talep edin ve daha sonra güvenlik görevlisinin talimatlarına uyun.

Ev ortamındaki elektromanyetik alanların çoğu implante edilebilen kardiyoverter defibrilatörünüzün (ICD) işlevini nadiren etkilese de mıknatıs içeren tüm aletleri implante edilebilen cihazınızdan en az 15 santimetre (6 inç) uzakta tutmanız önerilmektedir.

Kateter ablasyonu


 • Semptomları ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek.
 • İnme riskini azaltmak için kan pıhtılarından kaçınmak.
 • Ventriküllere (kalbin alt odacıkları) tamamen kanla dolmaları için yeterli vakti sağlamak üzere kalp hızını kontrol etmek.
 • Atriyum (kalbin üst odacıkları) ve ventriküllerin birlikte daha verimli çalışmasını sağlamak için kalp hızını eski haline döndürmek.

Doktorunuzun ablasyon prosedürünü önermesinin ardında birçok neden yatıyor olabilir:

 • Paroksismal Atriyal Fibrilasyonu (PAF) olan hastalarda, bu rahatsızlık erkenden Ablasyonla tedavi edildiğinde daha iyi sonuçlar elde edilir2.
 • AF, progresif bir hastalıktır3. Ablasyonla tedavi edilen hastaların bazılarında, yalnızca ilaç alan hastalara kıyasla hastalığın daha az ilerlediği görülmüştür4.

2 Bunch TJ, et al. Increasing time between first diagnosis of atrial fibrillation and catheter ablation adversely affects long-term outcomes. Heart Rhythm. 2013; Sep; 10(9):1257-62.
3 de Vos CB, et al. Progression from paroxysmal to persistent atrial fibrillation clinical correlates and prognosis. J Am Coll Cardiol. 2010; Feb 23; 55(8):725-31.
4Jongnarangsin K, et al. Effect of catheter ablation on progression of paroxysmal atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2012; Jan; 23(1):9-14.

 • Semptomları ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek.
 • İnme riskini azaltmak için kan pıhtılarından kaçınmak.
 • Ventriküllere (kalbin alt odacıkları) tamamen kanla dolmaları için yeterli vakti sağlamak üzere kalp hızını kontrol etmek.
 • Atriyum (kalbin üst odacıkları) ve ventriküllerin birlikte daha verimli çalışmasını sağlamak için kalp hızını eski haline döndürmek.

Kriyobalon ablasyonu ve radyofrekans ablasyonunun, Paroksismal Atriyal Fibrilasyonu (PAF) etkili bir şekilde tedavi edip birçok hastanın semptomlarını iyileştirdiği ve yaşam kalitelerini yükselttiği gözlemlenmiştir6. Genellikle AAM’den sonra PAF, ablasyonla ne kadar erken tedavi edilirse tedavinin başarısı o kadar yüksek olur. Elbette her hastanın deneyimi farklılık gösterir. Bazı durumlarda prosedürden sonra aritminiz devam eder ve prosedürün tekrarlanması gerekebilir. Aynı zamanda ilaçlarınızı almaya devam etmeniz de gerekebilir. Bu durumla ve diğer endişelerinizle ilgili doktorunuza danışın.

6Calkins H, et al. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/ SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation: executive summary. Heart Rhythm. 2017; Oct; 50(1):1-55.

Kriyobalon ablasyonu, çoğunlukla antiaritmik ilaçların (AAM) kullanımından sonra Paroksismal Atriyal Fibrilasyon için güvenli ve etkili bir tedavi olarak kabul edilir5. Minimal girişimsel bir prosedürdür, yani göğsün açılmasına veya büyük kesiler yapılmasına gerek yoktur. En yaygın görülen sorun, kesi alanında lokal tahriş veya kanamadır. Daha ciddi komplikasyonların riski düşüktür ancak bu prosedürün sizin durumunuz için doğru olup olmadığıyla ilgili doktorunuza danışmanız gerekir.

5 Packer DL, et al. STOP AF Cryoablation Investigators. Cryoballoon ablation of pulmonary veins for paroxysmal atrial fibrillation: first results of the North American Arctic Front (STOP AF) pivotal trial. J Am Coll Cardiol. 2013; Apr 23; 61(16):1713-23. 13 Calkins H, et al. 2017 HRS/EHRA/

Önceden bu testleri yaptırmadıysanız doktorunuz prosedürün gerçekleştirileceği gün elektrokardiyogram (EKG), röntgen, kan testi ve transözefagial ekokardiyogram gibi bazı rutin testler yaptırmanızı isteyebilir. Çoğu durumda, prosedürden önceki gece yarısından sonra herhangi bir şey yiyip içmemeniz istenir.

Doktorunuz, aldığınız ilaçlara devam edip etmemeniz gerektiğini sizinle paylaşacaktır. Prosedür öncesinde sağlık durumunuzda herhangi bir değişiklik olursa bunu mutlaka doktorunuza bildirin.

Elektrofizyolog (EP), kalp ritimleri alanında uzmanlaşmış ve kateter ablasyonu prosedürleri gerçekleştiren bir kalp doktorudur. Kolunuza takılan bir intravenöz (IV) hattan sıvı ve gerekli tüm ilaçları alırsınız. Prosedür için anestezi uygulanabilir veya uyuşturulabilirsiniz.

Ablasyon kateterlerinin gireceği bölgelere lokal anestezi yapılacaktır. Çoğu durumda, kateter girişi (kateterizasyon) için kasığınızdaki büyük kan damarı kullanılır. Kolunuzdaki, göğsünüzdeki veya boyun bölgenizdeki kan damarları da kateterizasyon için kullanılabilir.

Elektrofizyolog kateteri dikkatli bir şekilde kan damarınızdan geçirerek sol atriyuma ulaştırır. Sol atriyumdaki kateter, kalp dokusundaki anormal elektrik yollarının haritasını çıkarmak için kullanılır. Hedeflenen alan bulunduğunda, kateterin distal ucu atriyal fibrilasyona neden olan anormal elektrik yolunu izole etmek için kriyo veya radyofrekans enerjisini iletir.

Prosedür tamamlandıktan sonra kateterler çıkarılır ve kanamayı önlemek için kateter giriş bölgesine basınç uygulanır.

Çoğu durumda izleme için geceyi hastanede geçirirsiniz. Göğsünüzde ağrı veya giriş alanında morarma ya da acı hissedebilirsiniz. Evinize döndüğünüzde birkaç günlüğüne aktivitelerinizi sınırlandırmanız gerekir ancak çoğu kişi hızlı bir şekilde normal rutinlerine döner. Doktorunuz, iyileşme sürecinde kaçınmanız gereken aktivitelerle ilgili sizi bilgilendirecektir.

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz