TAŞİKARDİ NEDİR?

Taşikardi nedir?

Taşikardi, kalp hızının yüksek olmasıdır. Bu da, istirahat kalp hızının dakikada 100 atıştan fazla olduğu anlamına gelir. Bu hızda kalp kanı vücuda ve beyne etkili bir şekilde pompalayamaz.

Taşikardi türleri


Atriyal Fibrilasyon, kalbin üst odacıklarını (atriyumlar) etkileyen düzensiz bir kalp ritmidir.

Kanın vücudun geri kalanına etkili bir şekilde pompalanmasına engel olur.

Atriyal Fibrilasyon, taşikardinin en sık görülen türüdür.

Atriyal flutter, atriyal fibrilasyona benzer.

Atriyal flutterde, atriyal fibrilasyona kıyasla kalp atışları daha düzenli ve ritmik elektrik uyarıları şeklindedir.

Atriyal flutter de inme gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Supraventriküler taşikardi, ventriküllerin yukarısından kaynaklanan kalbin anormal bir şekilde hızlı atmasıdır. Genellikle doğumda mevcut olan ve çakışan sinyaller döngüsüne neden olan, kalp dolaşımındaki anormalliklerden kaynaklanır.

Ventriküler taşikardi, kalbin alt odacıklarında (ventriküller) anormal elektrik sinyallerinden ortaya çıkan yüksek kalp hızıdır. Yüksek kalp hızı nedeniyle ventriküller dolmaz ve yeterli kanı vücuda etkili şekilde pompalayacak kadar kasılamaz.

Ventriküler taşikardi nöbetleri kısa olabilir ve hasara sebebiyet vermeden birkaç saniye sürebilir. Ancak birkaç saniyeden fazla süren nöbetler, hayati tehlike taşıyan tıbbi acil durum haline de gelebilir.

Ventriküler fibrilasyon; hızlı ve kaotik elektrik uyarıları nedeniyle ortaya çıkar, sonucunda ventriküller vücuda gerekli kanı pompalamak yerine etkisiz bir şekilde titrer. Bu durum, kalp birkaç dakika içinde normal hızına dönmediği takdirde ölümcül olabilir. Defibrilatörle kalbe elektrik şoku verilmesi, kalbin normal hızına dönmesine yardımcı olabilir.

Ventriküler fibrilasyon, kalp krizi sırasında veya sonrasında yaşanabilir. Ventriküler fibrilasyon yaşayan kişilerin çoğunda zaten önceden var olan bir kalp hastalığı söz konusudur veya bu kişiler ciddi travma yaşamıştır.

Risk faktörleri


 • Daha önce geçirilen kalp krizi (miyokard enfarktüsü)
 • Anormal kalp atışı
 • Kronik akciğer hastalığı
 • Arteriyoskleroz
 • İnflamatuvar veya dejeneratif kardiyopatiler
 • Konjenital kalp defektleri (doğuştan gelen patolojiler)
 • Ailede Ani Kalp Durması (SCA) öyküsü
 • Uyku apnesi
 • Aşırı aktif veya çok az aktif tiroit
 • Diyabet
 • Aşırı sigara veya alkol kullanımı
 • Anemi
 • Kalp yetmezliği (kalbin pompalama işlevinde zayıflık)

Taşikardi semptomlari


Taşikardisi olan bazı insanlarda herhangi bir belirti görülmez ve bu rahatsızlık ancak bir fiziksel muayene sırasında veya elektrokardiyogram denen bir kalp testi sırasında fark edilir.

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz

Adım 1

Taşikardi nedir? ve semptomlar