KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalp yetmezliği nedir?

Kalp yetmezliği, kalp kasının zayıfladığı ve etkili bir şekilde kan pompalayamadığı bir rahatsızlıktır. Kalp yetmezliği terimi, kalbinizin pompalamayı durdurduğu anlamına gelmez; daha ziyade, kalp kasınızın vücudunuzun gereksinimlerini karşılamaya yetecek kadar kan pompalayamadığı anlamına gelir.

Kalp yetmezliği sırasında kalp, kaybettiği pompalama kapasitesini telafi etmeye çalışır; bu durumda kalbin şekli değişebilir ve bu da organize olmayan (veya senkronize olmayan) ve etkisiz kalp atışıyla sonuçlanabilir.

Kalp yetmezliği sırasında kalp, kaybettiği pompalama kapasitesini telafi etmeye çalışır; bu durumda kalbin şekli değişebilir ve bu da organize olmayan (veya senkronize olmayan) ve etkisiz kalp atışıyla sonuçlanabilir.

Risk faktörleri


KARDİYOVASKÜLER

 • Akut koroner sendromlar.
 • Taşikardi (ör. atriyal fibrilasyon)
 • Bradikardi (ör. üçüncü derece atriyoventriküler blok)
 • Kontrolsüz hipertansiyon veya hipertansif kriz
 • Miyokardit
 • Akut pulmoner emboli
 • Akut valvüler yetmezlik (ör. endokardit, miyokardit infarktüs)
 • Aortik diseksiyon
 • Kardiyak tamponad

KARDİYOVASKÜLER OLMAYAN

 • Enfeksiyonlar ve ateşli durumlar
 • COPD veya astımın şiddetlenmesi
 • Böbrek işlev bozukluğu
 • Anemi
 • Hipertiroidizm
 • Hipotiroidizm
 • Yorucu egzersiz
 • Duygusal gerginlik
 • Gebelik (Peripartum kardiyomiyopati)

Kalp yetmezliği (HF) zorluğu


Her 5
kişiden birinin, ömrünün bir noktasında HF yaşaması beklenmektedir1

1 https://www.hfpolicynetwork.org/project/the-handbook/

Kalp Yetmezliği, hastaneye plansız yatmaların 1
numaralı nedenidir1

2 Mozaffarian D, et al. Circulation. 2016;33:e38-360.

HF tanısı konan kişilerin %50’si
sonraki 5 sene içerisinde hayatını kaybeder2

3 https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure

HF olan hastaların yaşam kalitesi düşer, günlük aktivitelerde sorun yaşarlar3 ve kaygı düzeyleri
artar.4

4 Vongmany J, et al. Eur J Cardiovasc Nurs. 2016;15:478-485

Kalp yetmezliği semptomlari


Kalp yetmezliği, progresif bir rahatsızlıktır; bu da gittikçe kötüleşeceği anlamına gelir. Başlarda hiçbir belirti yaşamayabilirsiniz ancak zamanla kalbinizin pompalama becerisi zayıflamaya devam eder ve aşağıdaki belirtilerden bazılarını veya tümünü yaşayabilirsiniz:

KALP YETMEZLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Kalp yetmezliği genellikle kalbin zarar görmesinin ardından yavaş yavaş gelişir. Tek bir nedeni yoktur ve çoğunlukla nedenleri bilinmez. Kalp yetmezliğinin en yaygın bazı nedenleri şunlardır:

 • Daha önce geçirilen kalp krizi (miyokard enfarktüsü)
 • Koroner arter hastalığı
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • Kalp kapağı hastalığı
 • Kalpte enfeksiyon (Miyokardit)
 • Konjenital kalp hastalığı (doğuştan gelen bir rahatsızlık)
 • Endokardit (kalbin iç zarında enfeksiyon)
 • Diyabet (vücudun düzgün şekilde insülin üretememesi veya insülini kullanamaması)

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz

Doktorunuzla konuşurken, konuşmayı yönlendirmek için bu belgeden yararlanabilirsiniz

Adım 1

Kalp Yetmezliği Nedir?